Live center
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
19.08.2018 11:00   o 1d22h30s
19.08.2018 11:00   o 1d22h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
19.08.2018 11:00   o 1d22h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
18.08.2018 17:00   o 1d4h30s
Súťaže
VI. liga - Majstrovstvá oblasti (Muži)
VI. liga - Majstrovstvá oblasti, 2. kolo
VII. liga - I. trieda PD (Muži)
VII. liga - I. trieda PD, 2. kolo
11.08.2018 17:00
: 3
11.08.2018 17:00    Ukončený
11.08.2018 17:00
6 : 2
11.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00
5 : 0
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00    Ukončený
VII. liga - I. trieda PE,BN (Muži)
VII. liga - I. trieda PE, BN, 2. kolo
11.08.2018 17:00
: 1
11.08.2018 17:00    Ukončený
11.08.2018 17:00
: 2
11.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 11:00
3 : 0
12.08.2018 11:00    Ukončený
12.08.2018 16:00
2 : 1
12.08.2018 16:00    Ukončený
12.08.2018 17:00
6 : 4
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00
5 : 1
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:25    Ukončený
VIII. liga - II. trieda PD (Muži)
VIII. liga - II. trieda PD, 2. kolo
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00
: 0

12.08.2018 17:00    
0
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00    Ukončený
VI. liga - U19 - Majstrovstvá oblastiDORASTENCI (Muži)
VI. liga - U19 - Majstrovstvá oblasti, 2. kolo
Komisie
PD-STK-2018/2019-0102berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0101berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0100zmena termínu MFS
PD-STK-2018/2019-0099poplatok za zmenu stretnutia
PD-DK-2018/2019-0015Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2018/2019-0014Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2018/2019-0013čk Debnár D
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
PD-KM-2018/2019-0007Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0006Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0005Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0004Schvalenie ÚHČ
PD-KR-2018/2019-0030Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0029Vyjadrenie k podaniu ŠTK
PD-KR-2018/2019-0028Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0027Vyjadrenie k podaniu
PD-MK-2018/2019-0003Vzala na vedomie
PD-MK-2018/2019-0002Vzala na vedomie
PD-MK-2018/2019-0001Poplatok za prestup rozhodcu
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy