Live center
24.03.2018 11:30   o 1d18h41m33s
24.03.2018 11:30   o 1d18h41m33s
24.03.2018 12:30   o 1d19h41m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
25.03.2018 10:00   o 2d17h11m33s
25.03.2018 10:00   o 2d17h11m33s
25.03.2018 10:00   o 2d17h11m33s
25.03.2018 10:00   o 2d17h11m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
24.03.2018 15:00   o 1d22h11m33s
24.03.2018 11:30   o 1d18h41m33s
24.03.2018 11:30   o 1d18h41m33s
Súťaže
VI. liga - Majstrovstvá oblasti (Muži)
VI. liga - Majstrovstvá oblasti, 17. kolo
VII. liga - I. trieda PD (Muži)
VII. liga - I. trieda PD, 15. kolo
Do zápasu ostáva
2mes25d11m33s
16.06.2018 17:00
16.06.2018 17:00   o 2mes25d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes25d11m33s
16.06.2018 17:00
16.06.2018 17:00   o 2mes25d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
VII. liga - I. trieda PE,BN (Muži)
VII. liga - I. trieda PE,BN, 15. kolo
Do zápasu ostáva
2mes25d11m33s
16.06.2018 17:00
16.06.2018 17:00   o 2mes25d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes25d11m33s
16.06.2018 17:00
16.06.2018 17:00   o 2mes25d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes25d11m33s
16.06.2018 17:00
16.06.2018 17:00   o 2mes25d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
17.06.2018 17:00   o 2mes26d11m33s
Do zápasu ostáva
2mes26d11m33s
17.06.2018 17:00
VIII. liga - II. trieda PD (Muži)
VIII. liga - II. trieda PD, 9. kolo
21.10.2017 14:00    Ukončený
21.10.2017 14:00
4 : 0
21.10.2017 14:00    Ukončený
21.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00    Ukončený
VIII. liga - II. trieda PE (Muži)
VIII. liga - II. trieda PE, 11. kolo
VIII. liga - II. trieda BN (Muži)
VIII. liga - II. trieda BN, 11. kolo
04.11.2017 13:30
: 2
04.11.2017 13:30    Ukončený
04.11.2017 13:30    Ukončený
05.11.2017 11:00
: 2
05.11.2017 11:00    Ukončený

05.11.2017 13:30
: 0
05.11.2017 13:30    
0
05.11.2017 13:30
: 2
05.11.2017 13:30    Ukončený
VI. liga - U19 - MO skupina PD (Muži)
VI. liga - U19 - MO skupina PD, 17. kolo
18.03.2018 12:30
: 0
18.03.2018 12:30    Prebieha
18.03.2018 12:30    Prebieha
Do zápasu ostáva
6d20h11m33s
29.03.2018 13:00
Do zápasu ostáva
2mes24d19h41m33s
16.06.2018 12:30
VI. liga - U19- MO skupina BN,PE (Muži)
VI. liga - U19 - MO skupina BN,PE, 11. kolo
04.11.2017 13:00    Ukončený
04.11.2017 13:30
1 : 0
04.11.2017 13:30    Ukončený
04.11.2017 14:30
6 : 1
04.11.2017 14:30    Ukončený
05.11.2017 10:30
: 2
05.11.2017 10:30    Ukončený
05.11.2017 11:00    Ukončený
IV. liga-U15- III. trieda PD Sever (Muži)
IV. liga-U15- III. trieda PD Sever, 11. kolo
IV. liga-U15- III. trieda PD Juh (Muži)
IV. liga-U15- III. trieda PD Juh, 9. kolo
IV. liga-U15- III. trieda PE (Muži)
IV. liga - U15 - III. trieda PE, 11. kolo
Do zápasu ostáva
1d18h41m33s
24.03.2018 11:30

24.03.2018 11:30   o 1d18h41m33s
Do zápasu ostáva
2d17h11m33s
25.03.2018 10:00
25.03.2018 10:00   o 2d17h11m33s
Do zápasu ostáva
2d18h41m33s
25.03.2018 11:30
25.03.2018 11:30   o 2d18h41m33s
Do zápasu ostáva
5d22h41m33s
28.03.2018 15:30
IV. liga-U15- III. trieda BN (Muži)
IV. liga - U15 - III. trieda BN, 8. kolo
Do zápasu ostáva
1d18h41m33s
24.03.2018 11:30
24.03.2018 11:30   o 1d18h41m33s
Do zápasu ostáva
2d18h41m33s
25.03.2018 11:30
25.03.2018 11:30   o 2d18h41m33s
Do zápasu ostáva
2d21h11m33s
25.03.2018 14:00
Do zápasu ostáva
2d21h11m33s
25.03.2018 14:00
25.03.2018 14:00   o 2d21h11m33s
Prípravka MIX skupina A (Muži)
Prípravka MIX skupina A, 9. kolo
21.10.2017 11:00
: 8
21.10.2017 11:00    Ukončený
28.10.2017 00:00
: 0

28.10.2017 00:00    
0
28.10.2017 11:00
: 0
28.10.2017 11:00    Prebieha
28.10.2017 11:00
: 4
28.10.2017 11:00    Ukončený
04.11.2017 11:00
: 3
04.11.2017 11:00    Ukončený
Prípravka MIX skupina B (Muži)
Prípravka MIX skupina B, 7. kolo
05.09.2017 17:30
9 : 3
05.09.2017 17:30    Ukončený
17.10.2017 16:30    Ukončený
25.10.2017 16:00
: 1
25.10.2017 16:00    Ukončený
28.10.2017 13:00
: 19
28.10.2017 13:00    Ukončený
Prípravka MIX skupina C (Muži)
Prípravka MIX skupina C, 7. kolo
Prípravka MIX skupina D (Muži)
Prípravka MIX skupina D, 5. kolo
Prípravka MIX skupina E (Muži)
Prípravka MIX skupina E, 7. kolo
14.09.2017 16:40    Ukončený
16.10.2017 17:00
: 7
16.10.2017 17:00    Ukončený
20.10.2017 16:30
: 10
20.10.2017 16:30    Ukončený
21.10.2017 11:30    Ukončený
Mladšia prípravka (Muži)
Mladšia prípravka, 5. kolo
06.10.2017 16:00    Ukončený
12.10.2017 16:00
: 5
12.10.2017 16:00    Ukončený
Komisie
PD-STK-2017/2018-0241Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-STK-2017/2018-0240Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-STK-2017/2018-0239Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-STK-2017/2018-0238Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KD-2017/2018-0003Vyjadrenie sa k námietku
PD-KD-2017/2018-0002Schválenie súpisky
PD-KD-2017/2018-0001Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0049Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0048Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0047Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0046Berie na vedomie
PD-KR-2017/2018-0032Odpoveď FK Bojnice
PD-KR-2017/2018-0031Vyhotovovanie videozáznamu
PD-MK-2017/2018-0005Aktivovanie hráča
PD-MK-2017/2018-0004Z Aktívnenie hráča
PD-MK-2017/2018-0003Zaktívnenie hráča
PD-MK-2017/2018-0002Zaktívnenie hráča
PD-OK-2017/2018-0003Správa OdK OblFZ PD č. 7 zo dňa 6.11.2017
PD-OK-2017/2018-0002Vyjadrenie k uzneseniu
PD-OK-2017/2018-0001Vyjadrenie k uzneseniu
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy