Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Černo
Miroslav Gaman
Emil Pastierik
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-STK-2017/2018-0431Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0430Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0429schválená zmena
PD-STK-2017/2018-0428berie na vedomie
PD-STK-2017/2018-0427zmena termínu MFS
PD-STK-2017/2018-0426berie na vedomie
PD-STK-2017/2018-0425berie na vedomie
PD-STK-2017/2018-0424berie na vedomie
PD-STK-2017/2018-0423Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0422Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0421Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0420Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0419Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0418Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0417Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0416Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0415Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0414Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0413Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0412Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0411Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0410Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0409Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0408Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0407Vylúčenie zo súťaže
PD-STK-2017/2018-0406berie na vedomie
PD-STK-2017/2018-0405Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0404Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0403Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0402Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0401Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0400Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0399Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0398Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0397Schvalenie ÚHČ + HP
PD-STK-2017/2018-0396Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0395Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0394Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0393Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0392Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0391Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0390Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0389Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-STK-2017/2018-0388schválená zmena
PD-STK-2017/2018-0387berie na vedomie
PD-STK-2017/2018-0386Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0385Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0384Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2017/2018-0383Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2017/2018-0382Schvalenie ÚHČ