Športovo-technická komisia
PD-STK-2016/2017-0011
poplatok za zmenu stretnutia
poplatok za zmenu stretnutia v termíne kratšom ako 21 dní.
Rozhodnutie: PD-STK-2016/2017-0011
Klub: TJ Partizán Brezolupy
Dátum zaevidovania: 08.09.2016 17:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za zmenu stretnutia v termíne kratšom ako 21 dní. ( RS bod 3 písm. e II ) 7 EUR 08.09.2016 17:05