Rozhodnutia
PD-KR-2017/2018-0032Odpoveď FK Bojnice
PD-KR-2017/2018-0031Vyhotovovanie videozáznamu
PD-KR-2017/2018-0027Vyriešenie podania na komisiu
PD-KR-2017/2018-0026Výmena rozhodcu
PD-KR-2017/2018-0025Vyrešenie podania na komisiu
PD-KR-2017/2018-0022Výmena rozhodcu
PD-KR-2017/2018-0021Výmena rozhodcu
PD-KR-2017/2018-0019Vyriešenie podania na komisiu
PD-KR-2017/2018-0015Nahrávanie neprerušovaného videozáznamu
PD-KR-2017/2018-0014Vyriešenie podania na komisiu
PD-KR-2017/2018-0013Vyriešenie podania na komisiu
PD-KR-2017/2018-0012Výmena rozhodcu
PD-KR-2017/2018-0010Vyrešenie podania na komisiu
PD-KR-2017/2018-0009Vyjadrenie sa k NS hráča
PD-KR-2017/2018-0007Nahrávanie neprerušovaného videozáznamu
PD-KR-2017/2018-0006Nahrávanie neprerušovaného videozáznamu
PD-KR-2017/2018-0005Nahrávanie neprerušovaného videozáznamu
PD-KR-2017/2018-0004Nahrávanie neprerušovaného videozáznamu
PD-KR-2017/2018-0003Nahrávanie neprerušovaného videozáznamu