Rozhodnutia
PD-KR-2016/2017-0033Zmena rozhodcu
PD-KR-2016/2017-0032zmena R Nitr.Sučany
PD-KR-2016/2017-0031Zmena rozhodcu
PD-KR-2016/2017-0030Zmena rozhodcu
PD-KR-2016/2017-0027ospravedlnenie
PD-KR-2016/2017-0026Odstúpenie na DK
PD-KR-2016/2017-0024Vyjadrenie k námietke Poruby
PD-KR-2016/2017-0023Sťažnosť na R
PD-KR-2016/2017-0022Vyjadrenie k stretnutiu žiakov
PD-KR-2016/2017-0016Berie na vedomie
PD-KR-2016/2017-0015Berie na vedomie
PD-KR-2016/2017-0013vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2016/2017-0012Sťažnosť na R
PD-KR-2016/2017-0011Sťažnosť na R
PD-KR-2016/2017-0007Uvoľnenie pre OblFZ TN
PD-KR-2016/2017-0006žiadosť o nedelegovanie DZ
PD-KR-2016/2017-0004žiadosť o nedelegovanie DZ
PD-KR-2016/2017-0003žiadosť o nedelegovanie DZ
PD-KR-2016/2017-0002žiadosť o nedelegovanie DZ
PD-KR-2016/2017-0001žiadosť o nedelegovanie DZ