Komisia rozhodcov
PD-KR-2016/2017-0033
Zmena rozhodcu
Na základe žiadosti vykonaná zmena rozhodcu na 16. kolo MO.
Rozhodnutie: PD-KR-2016/2017-0033
Klub: ŠK VEGUM Dolné Vestenice
Dátum zaevidovania: 10.03.2017 16:19
Dátum vyriešenia: 10.03.2017 16:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 10.03.2017 16:23