Komisia rozhodcov
PD-KR-2017/2018-0011
Pochvala
KR a DZ berie na vedomie pochvalu na delegované osoby v stretnutí TJ Magura Poruba - TJ Štart Krištal Valaská Bela. S pozdravom KR a DZ OBLFZ Prievidza
Rozhodnutie: PD-KR-2017/2018-0011
Klub: TJ Magura Poruba
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 21:19
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 21:23
Stav: Vyriešené