Rozhodnutia
PD-KM-2017/2018-0049Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0048Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0047Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0046Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0045Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0044Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0043Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0042Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0041Vyjadrenie sa k námietku
PD-KM-2017/2018-0040Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0039Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0038Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0037Vzal na vedomie
PD-KM-2017/2018-0036Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0035Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0034Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0033Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0032Schválenie zmeny UHČ
PD-KM-2017/2018-0031Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0030Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0029Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0028Nahlásenie zodpovednej osoby
PD-KM-2017/2018-0027Schválenie súpisky
PD-KM-2017/2018-0026Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0025Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0024Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0023Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0022Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0021Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0020Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0019Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0018Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0017Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0016Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0015Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0014Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0013Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0012Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0011Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0010Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0009Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0008Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0007Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0006Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0005Spoločné družstvo mládeže
PD-KM-2017/2018-0004Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0003Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0002Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0001Vzal na vedomie