Rozhodnutia
PD-KM-2017/2018-0077Schválenie zmeny UHČ
PD-KM-2017/2018-0076Schválenie zmeny UHČ
PD-KM-2017/2018-0075Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0074Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0073Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0072Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0070Kontumuje stretnutie
PD-KM-2017/2018-0069Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0068Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0067Schválenie zmeny UHČ
PD-KM-2017/2018-0066Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0064Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0063Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0060Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0059Doplnenie súpisky
PD-KM-2017/2018-0058Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0057Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0056Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0055Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0054Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0051Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0050Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0049Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0048Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0047Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0046Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0045Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0044Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0043Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0042Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0041Vyjadrenie sa k námietku
PD-KM-2017/2018-0040Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0039Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0038Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0037Vzal na vedomie
PD-KM-2017/2018-0036Schválenie UHČ stretnutia
PD-KM-2017/2018-0035Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-KM-2017/2018-0034Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0033Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0032Schválenie zmeny UHČ
PD-KM-2017/2018-0031Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0030Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0029Berie na vedomie
PD-KM-2017/2018-0028Nahlásenie zodpovednej osoby