Komisia mládeže
PD-KM-2016/2017-0107
Berie na vedomie
KM vašu žiadosť berie na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KM-2016/2017-0107
Klub: TJ Partizán Miezgovce
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 15:01
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 15:02
Stav: Vyriešené