Komisia mládeže
PD-KM-2016/2017-0108
Zamieta
KM vašu žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: PD-KM-2016/2017-0108
Klub: TJ Malá Hradná
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 15:05
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 15:09
Stav: Vyriešené