Komisia mládeže
PD-KM-2016/2017-0109
Schválenie zmeny UHČ
KM vašu zmenu schvaľuje.
Rozhodnutie: PD-KM-2016/2017-0109
Klub: TJ Malá Hradná
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 15:11
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 15:12
Stav: Vyriešené