Komisia mládeže
PD-KM-2016/2017-0110
Schválenie zmeny UHČ
KM vašu žiadosť schvaľuje.
Rozhodnutie: PD-KM-2016/2017-0110
Klub: TJ Malá Hradná
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 15:13
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 15:13
Stav: Vyriešené