Komisia mládeže
PD-KM-2016/2017-0129
Berie na vedomie
KM váš súhlas berie na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KM-2016/2017-0129
Klub: TJ Nový Život Veľké Uherce
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 18:58
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 18:58
Stav: Vyriešené