Komisia mládeže
PD-KM-2016/2017-0130
Berie na vedomie
KM vašu dohodu berie na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KM-2016/2017-0130
Klub: TJ Priehrada Nitrianske Rudno
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 18:59
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 18:59
Stav: Vyriešené