Komisia mládeže
PD-KM-2017/2018-0001
Vzal na vedomie
KM OblFZ Prievidza vzala na vedomie prihlásenie mužstva Prípravka MIX na súťažný ročník 2017/2018.
Rozhodnutie: PD-KM-2017/2018-0001
Klub: TJ Malá Hradná
Dátum zaevidovania: 10.07.2017 07:50
Stav: Nové