Komisia mládeže
PD-KM-2017/2018-0002
Berie na vedomie
KM OblFZ Prievidza berie na vedomie prihlášku mužstva prípravka MIX futbalový ročník 2017/2018
Rozhodnutie: PD-KM-2017/2018-0002
Klub: MTJ Pravenec
Dátum zaevidovania: 11.07.2017 08:13
Stav: Nové