Komisia mládeže
PD-KM-2017/2018-0003
Berie na vedomie
KM OblFZ Prievidza berie na vedomie Vašu požiada a bude zaradená do výnimiek pre súťažný ročník 2017/2017
Rozhodnutie: PD-KM-2017/2018-0003
Klub: MTJ Pravenec
Dátum zaevidovania: 12.07.2017 16:00
Dátum vyriešenia: 12.07.2017 16:01
Stav: Vyriešené