Komisia mládeže
PD-KM-2017/2018-0029
Berie na vedomie
KM berie na vedomie nahlásenie zodpovednej osoby za prípravku MIX TJ Družstevník Kolačno p. Vratko Pastierik, M: 0907137486.
Rozhodnutie: PD-KM-2017/2018-0029
Klub: TJ Družstevník Kolačno
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 08:28
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 08:28
Stav: Vyriešené