Rozhodnutia
PD-KD-2017/2018-0003Vyjadrenie sa k námietku
PD-KD-2017/2018-0002Schválenie súpisky
PD-KD-2017/2018-0001Berie na vedomie