Komisia delegátov
Členovia
Miroslav Páleník
Jozef Osterreicher
Milan Plecho
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-KD-2016/2017-0001žiadosť o nedelegovanie DZ