Komisia delegátov
Členovia
Miroslav Páleník
Jozef Osterreicher
Milan Plecho
Tajomníci