Komisia delegátov
PD-KD-2016/2017-0001
žiadosť o nedelegovanie DZ
Dobrý deň, Vašej žiadosti vyhovujeme a len pripomíname, že záznam musí byť neprerušovaný až do odchodu delegovaných osôb z hracej plochy. S pozdravom KR a DZ
Rozhodnutie: PD-KD-2016/2017-0001
Klub: TJ Družstevník Malá Čausa
Dátum zaevidovania: 05.08.2016 19:17
Dátum vyriešenia: 05.08.2016 19:19
Stav: Vyriešené