Odvolacia komisia
Členovia
Milan Došek
Milan Kútny
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-OK-2017/2018-0003Správa OdK OblFZ PD č. 7 zo dňa 6.11.2017
PD-OK-2017/2018-0002Vyjadrenie k uzneseniu
PD-OK-2017/2018-0001Vyjadrenie k uzneseniu