Odvolacia komisia
PD-OK-2016/2017-0002
Stanovisko Odvolacej komisie
Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 53 na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2017 prerokovala odvolanie FO TJ Partizán Miezgovce voči rozhodnutiu Športovo - technickej komisie OblFZ PD - Úradná správa č.21 zo dňa 23. marca 2017 - U107 a rozhodla: OdK zamieta odvolanie TJ Partizán Miezgovce voči U107 z US č.21. Stanovisko OdK OblFZ PD: ŠTK síce v U107 neuviedla relevantný dôvod neschválenia v zmysle RS 2016-2017, ale uviedla ho dodatočne v US č.22 zo dňa 30.marca 2017 - U108 kde sa ŠTK správne odvolala na RS čl.3 písm.g. Daniel Igaz Predseda OdK OblFZ PD
Rozhodnutie: PD-OK-2016/2017-0002
Klub: TJ Partizán Miezgovce
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 10:54
Dátum vyriešenia: 07.04.2017 10:54
Stav: Vyriešené