Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-MK-2016/2017-0017Zaktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0016Z Aktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0015Z Aktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0014Z Aktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0013Zaktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0012Zaktívnenie hráčov
PD-MK-2016/2017-0011Zaktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0006Zaktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0005Zneatívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0004Zaktívnenie hráča
PD-MK-2016/2017-0003Prestup klasický
PD-MK-2016/2017-0002Zneatívnenie hráčov
PD-MK-2016/2017-0001Zrušenie transferu