Matričná komisia
PD-MK-2016/2017-0010
Sťažnosť
Matričná komisia vzala na vedomie vašu sťažnosť a Vás upozorňuje na postup v zmysle článku 41 RaPP SFZ.
Rozhodnutie: PD-MK-2016/2017-0010
Dátum zaevidovania: 10.02.2017 09:45
Stav: Nové