Disciplinárna komisia
Členovia
Igor Belák
František Maurer
Ján Vážan
Jozef Michale
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-DK-2017/2018-0077Žiadosť o doplnenie podkladov
PD-DK-2017/2018-0076uvoľnenie činnosti Koprivňanský
PD-DK-2017/2018-0075porušenie RS Dvorec
PD-DK-2017/2018-0074porušenie RS Krasno
PD-DK-2017/2018-0073HNS divákov M Uherce
PD-DK-2017/2018-0072čk Flimel, Horváth
PD-DK-2017/2018-0071čk Maslančík
PD-DK-2017/2018-0065čk Baláška
PD-DK-2017/2018-0063zmena Jurkovič
PD-DK-2017/2018-0062zmena Žaťko
PD-DK-2017/2018-0061zmena Jurenka
PD-DK-2017/2018-0060zmena Kolačno
PD-DK-2017/2018-0059pozastavenie š.č. Koprivňanský
PD-DK-2017/2018-0055čk Kostolný
PD-DK-2017/2018-0054čk Kameništiak
PD-DK-2017/2018-0053čk Masarovič
PD-DK-2017/2018-0051zmena Sloboda
PD-DK-2017/2018-0050zmena Stolárik
PD-DK-2017/2018-0049podanie na Králika
PD-DK-2017/2018-0048zmena Ďurík
PD-DK-2017/2018-0047Žiadosť o doplnenie podkladov
PD-DK-2017/2018-0046Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2017/2018-0045Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2017/2018-0043čk a NS Jurkovič
PD-DK-2017/2018-0040čk Kurtulík
PD-DK-2017/2018-0038neoprávnený štart hráča Krásno
PD-DK-2017/2018-0037zmena Malárik
PD-DK-2017/2018-0036informácia - podanie Krásna Ves - zamietnutie
PD-DK-2017/2018-0035zmena Dragula
PD-DK-2017/2018-0034zmena Rychtárech
PD-DK-2017/2018-0029čk Stolárik