Disciplinárna komisia
Členovia
Jozef Michale
Ján Vážan
Igor Belák
František Maurer
Teodor Olach
Tajomníci