Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Černo
Miroslav Gaman
Emil Pastierik
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-STK-2018/2019-0297Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0296berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0295berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0294Schválenie UHČ
PD-STK-2018/2019-0293Zamietnutie žiadosti termínu
PD-STK-2018/2019-0292Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0291Berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0290Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0289Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0288Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-STK-2018/2019-0287Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-STK-2018/2019-0286berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0285berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0284Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0283Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0282Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0281Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0280Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0279Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0278Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0277zmena termínu MFS
PD-STK-2018/2019-0276zmena termínu MFS
PD-STK-2018/2019-0275berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0274Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0273Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0272Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0271Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0270Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0269Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0268Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0267Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0266Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0265Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0264Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0263Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0262Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0261berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0260berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0259Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0258Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0257Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0256Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0255Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0254Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0253Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0252Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0251Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0250Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0249Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0248Schvalenie ÚHČ