Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Černo
Miroslav Gaman
Emil Pastierik
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-STK-2018/2019-0222Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0221Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0220Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0219berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0218berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0217berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0216Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0215berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0214berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0213Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0212berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0211berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0210berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0209Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0208Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0207Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0206Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0205Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0204Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0203Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0202Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0201Schvalenie ÚHČ + HP
PD-STK-2018/2019-0200Schválenie zmeny termínu stretnutia
PD-STK-2018/2019-0199Poplatok za chýbajúce družstvo mládeže
PD-STK-2018/2019-0198Poplatok za chýbajúce družstvo mládeže
PD-STK-2018/2019-0197berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0196berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0195berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0194berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0193berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0192berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0191Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0190Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0189Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0188Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0187Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0186Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0185Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0184Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0183Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0182Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0181Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0180Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0179Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0178Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0177Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0176Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0175Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0174Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0173Schvalenie ÚHČ