Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Černo
Miroslav Gaman
Emil Pastierik
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-STK-2018/2019-0479Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0478berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0477poplatok za vylúčenie mužstva zo súťaže
PD-STK-2018/2019-0476berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0475berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0474berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0473Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0471Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0470Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0469Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0468Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0467Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0466Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0465Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0464nekonanie MFS
PD-STK-2018/2019-0463berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0462Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0461Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0460berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0459Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0458berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0457Schválenie zmeny UHČ
PD-STK-2018/2019-0455Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0454Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0450berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0449Stanovisko k námietke.
PD-STK-2018/2019-0448berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0447berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0446berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0445berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0444berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0443berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0442Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0441Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0440Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0439Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2018/2019-0438schválená zmena
PD-STK-2018/2019-0437schválená zmena
PD-STK-2018/2019-0436berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0435berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0434berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0433berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0432berie na vedomie
PD-STK-2018/2019-0430Schválenie zmeny UHČ