Športovo-technická komisia
PD-STK-2017/2018-0187
berie na vedomie
Berie na vedomie podanie FO Rybany k námietke FO Miezgovce
Rozhodnutie: PD-STK-2017/2018-0187
Klub: TJ Rybany
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 16:31
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 16:31
Stav: Vyriešené