Športovo-technická komisia
PD-STK-2017/2018-0188
berie na vedomie
Berie na vedomie stiahnutie námietky FO Miezgovce
Rozhodnutie: PD-STK-2017/2018-0188
Klub: TJ Partizán Miezgovce
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 16:33
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 16:33
Stav: Vyriešené