Športovo-technická komisia
PD-STK-2017/2018-0220
berie na vedomie
ŠTK berie na vedomie podanie FO Malá Hradná o nespôsobilosti HP
Rozhodnutie: PD-STK-2017/2018-0220
Klub: TJ Malá Hradná
Dátum zaevidovania: 02.11.2017 16:35
Dátum vyriešenia: 02.11.2017 16:35
Stav: Vyriešené