Športovo-technická komisia
PD-STK-2017/2018-0222
berie na vedomie
ŠTK berie na vedomie podanie FO Uhrovec dohoda o zmene termínu MFS pre nespôsobilú HP
Rozhodnutie: PD-STK-2017/2018-0222
Klub: TJ Tatran Uhrovec
Dátum zaevidovania: 02.11.2017 16:42
Dátum vyriešenia: 02.11.2017 16:42
Stav: Vyriešené