Športovo-technická komisia
PD-STK-2017/2018-0223
berie na vedomie
Berie na vedomie podanie FO Opatovce nad Nitrou.
Rozhodnutie: PD-STK-2017/2018-0223
Klub: Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 16:07
Dátum vyriešenia: 09.11.2017 16:07
Stav: Vyriešené