Športovo-technická komisia
PD-STK-2018/2019-0093
berie na vedomie
Štk berie na vedomie zoznam hráčov FO Rudnianska Lehota, ktorí tvoria spoločné mužstvo dorastu s FO Nitrianske Rudno.
Rozhodnutie: PD-STK-2018/2019-0093
Klub: TJ Dúbrava Rudnianska Lehota
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 15:55
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 15:55
Stav: Vyriešené