Športovo-technická komisia
PD-STK-2018/2019-0094
odpoveď pre FO Pravenec
ŠTK berie na vedomie podanie FO Pravenec. V zmysle SP čl.46 bod 1, písm. a za dorast môže štartovať žiak ak dovŕšil 14. rok veku a má potvrdenie od lekára a písomný súhlas rodičov s jeho štartom v kategórii dorast.
Rozhodnutie: PD-STK-2018/2019-0094
Klub: MTJ Pravenec
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 16:01
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 16:01
Stav: Vyriešené