Športovo-technická komisia
PD-STK-2018/2019-0295
berie na vedomie
ŠTK berie na vedomie podanie KR a DZ a oznamuje,že FO Opatovce nad Nitrou splnili RS Športovo-technické zásady bod B písm.b ( str. 25 ) .Súhlasia s poplatkom.
Rozhodnutie: PD-STK-2018/2019-0295
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 15:44
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 15:44
Stav: Vyriešené