Športovo-technická komisia
PD-STK-2018/2019-0296
berie na vedomie
ŠTK berie na vedomie podanie FO Opatovce nad Nitrou, poplatok za chýbajúceho rozhodcu im bol nahratý do zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PD-STK-2018/2019-0296
Klub: Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 15:51
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 15:53
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za chýbajúceho rozhodcu. 70 EUR 31.10.2018 15:52