Rozhodnutia
PD-KR-2018/2019-0109Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0108Poplatok za úradný dohľad
PD-KR-2018/2019-0107Náhrady za neodohranie MFS žiakov
PD-KR-2018/2019-0106Poplatok za zmenu rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0100Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0099Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0098Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0096Náhrady za neodohranie MFS mužov
PD-KR-2018/2019-0094vyjadrenie k podnetu
PD-KR-2018/2019-0093Náhrady za neodohranie MFS žiakov
PD-KR-2018/2019-0092Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0091Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0090Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0089Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0088Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0087Náhrada za výkon AR1
PD-KR-2018/2019-0086Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0085Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0084Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0083Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0079Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0078Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0077Žiadosť o vyjadrenie k vylúčeniu
PD-KR-2018/2019-0075Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0074Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0073Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0072Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0071Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0070Žiadosť o zaslanie videozáznamu.