Rozhodnutia
PD-KR-2018/2019-0045vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0044vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0043vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0042Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0041Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0040Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0039Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0037Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0036Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0035Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0034Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0032Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0031Vyjadrenie k sťažnosti
PD-KR-2018/2019-0030Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0029Vyjadrenie k podaniu ŠTK
PD-KR-2018/2019-0028Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0027Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0026Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0025Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0024Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0023Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0022Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0021Podanie na komisiu
PD-KR-2018/2019-0020Podanie na komisiu
PD-KR-2018/2019-0019Podanie na komisiu
PD-KR-2018/2019-0018Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0017Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0016Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0015Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0014Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0013Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0012Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0011Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0010Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0009Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0008Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0007Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2018/2019-0006Zmena stretnutia
PD-KR-2018/2019-0005Zmena stretnutí
PD-KR-2018/2019-0004TJ Družstevník Malá Čausa
PD-KR-2018/2019-0003FK 95652 Podlužany
PD-KR-2018/2019-0002Kamerovanie domácich MFS