Rozhodnutia
PD-KR-2018/2019-0079Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0078Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0077Žiadosť o vyjadrenie k vylúčeniu
PD-KR-2018/2019-0075Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0074Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0073Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0072Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0071Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0070Žiadosť o zaslanie videozáznamu.
PD-KR-2018/2019-0057Žiadosť o zaslanie videozáznamu.
PD-KR-2018/2019-0049Náhrada za AR1
PD-KR-2018/2019-0048Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0047Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0046Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0045vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0044vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0043vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0042Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0041Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0040Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0039Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0037Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0036Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0035Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0034Náhrada za neodohraté stretnutie
PD-KR-2018/2019-0032Vyjadrenie k podaniu
PD-KR-2018/2019-0031Vyjadrenie k sťažnosti
PD-KR-2018/2019-0030Vyjadrenie k podaniu