Komisia rozhodcov
PD-KR-2017/2018-0016
Pochvala
KR a DZ berie na vedomie pochvalu na delegované osoby v stretnutí OFK Nedanovce-OFK Krásno. S pozdravom KR a DZ OBLFZ Prievidza
Rozhodnutie: PD-KR-2017/2018-0016
Klub: OFK Nedanovce
Dátum zaevidovania: 14.09.2017 21:49
Dátum vyriešenia: 14.09.2017 21:49
Stav: Vyriešené