Komisia rozhodcov
PD-KR-2017/2018-0017
Odpoveď
KR a DZ berie na vedomie Vaše podanie na komsiu. Nakoľko sme neobdržali od delegovaných osôb podobné informácie, ktoré ste nám poskytli, a taktiež nespĺňajú náležitosti námietky ani sťažnosti, považujeme dané informácie za neopodstatnené. S pozdravom KR a DZ.
Rozhodnutie: PD-KR-2017/2018-0017
Klub: ŠK Podhoran Krásna Ves
Dátum zaevidovania: 22.09.2017 17:26
Dátum vyriešenia: 22.09.2017 17:26
Stav: Vyriešené