Komisia rozhodcov
PD-KR-2017/2018-0018
Pochvala
KR a DZ berie na vedomie pochvalu na delegované osoby v stretnutí Šk Vegum Dolné Vestenice - TJ Opatovce nad Nitrou. S pozdravom KR a DZ OBLFZ Prievidza
Rozhodnutie: PD-KR-2017/2018-0018
Klub: ŠK VEGUM Dolné Vestenice
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 21:47
Dátum vyriešenia: 29.09.2017 21:47
Stav: Vyriešené