Komisia rozhodcov
PD-KR-2017/2018-0019
Vyriešenie podania na komisiu
Dobrý deň, KR a DZ sa na dnešnom zasadnutí zaoberala Vaším podnetom. Na základe správy delegáta stretnutia sme prijali opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť. K ostatným udalostiam ktoré uvádzate vo svojom podaní, nie je možne zaujať objektívne stanovisko, nakoľko sa nenachádzajú v správe delegáta. V prípade, že sa chcete v budúcnosti vyhnúť podobným nedorozumeniam, je možné uskutočňovať neprerušovaný videozáznam z každého majstrovského stretnutia. S pozdravom KR a DZ.
Rozhodnutie: PD-KR-2017/2018-0019
Klub: TJ pri ŠM Dvorec
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 17:43
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 17:43
Stav: Vyriešené