Komisia rozhodcov
PD-KR-2018/2019-0076
odpoveď
KR a DZ berie na vedomie vaše podanie.
Rozhodnutie: PD-KR-2018/2019-0076
Dátum zaevidovania: 01.11.2018 12:41
Dátum vyriešenia: 01.11.2018 12:41
Stav: Vyriešené