Komisia rozhodcov
PD-KR-2018/2019-0078
Vyjadrenie k podaniu
KR berie na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KR-2018/2019-0078
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 13:20
Dátum vyriešenia: 02.11.2018 13:20
Stav: Vyriešené