Rozhodnutia
PD-KM-2018/2019-0040Vylúčenie družstva
PD-KM-2018/2019-0039Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0038Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0037Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0036Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0034Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0033Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0032Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0030Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0029Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0028Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0027Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0026Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0024Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0023Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0022Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2018/2019-0021Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0020Schválenie UHČ
PD-KM-2018/2019-0019Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2018/2019-0018Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0017Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0016Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0015Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0014Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2018/2019-0013Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0012Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0011Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2018/2019-0009Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0008Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0007Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0006Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0005Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0004Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2018/2019-0003Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2018/2019-0002Berie na vedomie
PD-KM-2018/2019-0001Berie na vedomie