Komisia mládeže
PD-KM-2017/2018-0045
Schválenie UHČ stretnutia
KM schvaľuje UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina A 6. kolo TJ Nový Život Veľké Uherce - OŠK Veľký Klíž dňa 07.10.2017 o 15:00 hod. po dohode klubov.
Rozhodnutie: PD-KM-2017/2018-0045
Klub: TJ Nový Život Veľké Uherce
Dátum zaevidovania: 05.10.2017 18:20
Dátum vyriešenia: 05.10.2017 18:20
Stav: Vyriešené