Komisia mládeže
PD-KM-2017/2018-0048
Berie na vedomie
KM vaše oznámenie berie na vedomie, tento nedostatok bude KM odstránený.
Rozhodnutie: PD-KM-2017/2018-0048
Klub: TJ Dynamo Bystričany
Dátum zaevidovania: 19.10.2017 14:54
Dátum vyriešenia: 19.10.2017 14:55
Stav: Vyriešené