Komisia mládeže
PD-KM-2018/2019-0004
Schvalenie ÚHČ
KM vašu žiadosť schvaľuje o zmenu ÚHČ, tato splna RS.
Rozhodnutie: PD-KM-2018/2019-0004
Klub: TJ Baník Sebedražie
Dátum zaevidovania: 30.07.2018 14:16
Dátum vyriešenia: 30.07.2018 14:16
Stav: Vyriešené