Komisia mládeže
PD-KM-2018/2019-0005
Berie na vedomie
KM vaše upozornenie berie na vedomie, nedostatok bol odstránený, HČ bol opravený.
Rozhodnutie: PD-KM-2018/2019-0005
Klub: OŠK Chynorany
Dátum zaevidovania: 06.08.2018 16:46
Dátum vyriešenia: 06.08.2018 16:46
Stav: Vyriešené