Komisia mládeže
PD-KM-2018/2019-0037
Berie na vedomie
KM berie ne vedomie podanie na KM od TJ Priehrada Nitr. Rudno, stanovisko KM Vám bude zaslaný cez ISSF.
Rozhodnutie: PD-KM-2018/2019-0037
Klub: TJ Priehrada Nitrianske Rudno
Dátum zaevidovania: 16.10.2018 18:47
Dátum vyriešenia: 16.10.2018 18:48
Stav: Vyriešené