Komisia mládeže
PD-KM-2018/2019-0038
Berie na vedomie
KM vaše odvolanie berie na vedomie, KM bude pokračovať v rámci SP a RS.
Rozhodnutie: PD-KM-2018/2019-0038
Klub: FK Bojnice
Dátum zaevidovania: 16.10.2018 18:55
Dátum vyriešenia: 19.10.2018 10:41
Stav: Vyriešené