Komisia mládeže
PD-KM-2018/2019-0040
Vylúčenie družstva
KM vylúčila mužstvo Mladšej prípravky zo súťaže pre neoprávnené štarty hráčov.
Rozhodnutie: PD-KM-2018/2019-0040
Klub: FK Bojnice
Dátum zaevidovania: 12.11.2018 13:09
Dátum vyriešenia: 12.11.2018 13:13
Stav: Vyriešené
POKUTY