Komisia delegátov
PD-KD-2017/2018-0001
Berie na vedomie
KM berie na vedomie nahlásenie zodpovednej osoby za mužstvo Prípravka OFK Nedanovce p. Bystrik Peciar telo:0907201211.
Rozhodnutie: PD-KD-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 12:24
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 12:25
Stav: Vyriešené